ملی کردن شرکت های خصوصی در ونزوئلا

 

چاوز رییس جمهور ونزوئلا یک شرکت بزرگ تولید کودشیمیایی این کشور را که به طور مشترک در مالکیت یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ایتالیایی بود، ملی اعلام کرد.

اعلام ملی شدن شرکت فرتینیترو"Fertinitro " از شرکت های تولید کود شیمیایی در ونزوئلا که به طور مشترک متعلق به شرکت آمریکایی کُچ" koch"و شرکت ایتالیایی" انی" بود، در چارچوب تلاش های هوگو چاوز برای عملی کردن وعده های انتخاباتی اش در انتخابات پارلمانی ماه گذشته ارزیابی شده است.

چاوز در برنامه گفتگوی هفتگی اش در تلویزیون گفت: دولت اداره و کنترل این شرکت تولید کود شیمیایی را به دست خواهد گرفت. وی از تداوم چنین سیاستی خبر داد و هم زمان شرکت خودروسازی ونوکو "Venoco" را در کشورش ملی اعلام کرد.

چاوز همچنین در سخنانی که از رادیو پخش شد، گفت: دولت تصمیم دارد زمین های متروکه و طرح های متوقف شده را مصادره کند تا از این طریق ساخت و ساز در کشور را با سرعت به پیش ببرد و مشکل مسکن را حل کند.

هفته پیش نیز دولت ونزوئلا یکی از شرکت های فعال بخش کشاورزی را مصادره کرد.