عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد با وثیقه از زندان آزاد شد

 

امروز ١٩ مهر ماه، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد پس از نزدیک به  ٤ ماه زندان با قيد وثيقه ٦٠ ميليون تومان از زندان آزاد شد. وی روز ١٧ مهر از زندان اوين به بیدادسراي انقلاب اسلامي انتقال داده شد و طي تماسي تلفني خانواده خود را از تعيين وثيقه در قبال آزاديش مطلع ساخت.

  

رضا شهابي در ٢٢ خرداد دستگير شد. جرم او همچون ديگر فعالان کارگری زنداني شركت واحد، منصور اسانلو و ابراهيم مددي،  تلاش براي ايجاد سنديكا و نيز اعتصابات با شكوه سال ٨٤ اين كارگران براي خواستهاي برحقشان است. اكنون زير فشار همبستگي جهاني كارگران رضا شهابي با قيد وثيقه از زندان آزاد شده است. 

 

‏دوشنبه‏، 2010‏/10‏/11