پسر سکینه، وکیل وی و دو خبرنگار آلمانی دستگیر شدند

 

به گزارش "کميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار سجاد، فرزند سکینه محمدی و هوتن کيان وکیل سکینه و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند.

بنا بر یان گزارش، روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ ماموران وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.

 

‏دوشنبه‏، 2010‏/10‏/11