سه نفر از افشاکنندگان آتش سوزیهای عمدی در کردستان دستگیر شدند

 

بنابر یک گزارش دریافتی،  امروز دوشنبه‌ نوزدهم مهر،  ماموران اطلاعاتی رژیم در شهر پاوه‌، امیر حاتمی معلم بازنشسته‌ و عضو شورای حل اختلاف این شهر ،  محمد عرفان صالحی روزنامه‌نگار و وبلاگنویس و عضو پیسین شورای شهر پاوه‌ و  محمد ابراهیمی عضو کنونی شورای شهر پاوه‌ و دبیر تاریخ دبیرستانهای شهر را دستگیر کرد. در ادامه این گزارش آمده است: در چند سال اخیر رژیم با حمایت از تعدادی مهره‌های دست نشانده‌ خود در منطقه‌ اورامان مبادرت به‌ ایجاد آتش سوزی در جنگلها و مراتع منطقه‌ نموده‌ و زمینها و مراتع را حصارکشی و بعنوان پاداش به‌ مهره‌های خود که‌ مجری این آتش سوزیها میباشند داده‌، 3 دستگیر شده‌ نامبرده‌ سالهاست با نوشتن مطالبی در این زمینه‌ و افشای اسناد مرتبط و تشریح این سیاستهای پلید رژیم و روشنگری در این زمینه‌ و انجام مصاحبه‌ با سایتهای خبری و تلاش برای جلوگیری از بسط و گسترش این پدیده‌ ضدانسانی و ضد محیط زیست مورد خشم و نفرت رژیم قرار گرفته‌ و بارها از جانب اداره‌ اطلاعات و عوامل و مجریان این آتش سوزیها و متصرفین اموال عمومی و مراتع مورد تهدید قرار گرفته‌اند.تا زمان تنظیم این گزارش هیچ گونه‌ خبری از وضعیت دستگیرشدگان در دست نیست.

 

شایان ذکر است که این خبر را هنوز منبع شناخته شده ای تائید نکرده است.