ده استاد جوان"دانشگاه بهشتی"اخراج شدند

 

خبرگزاری حکومتی مهر: 10نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی که از دو سال گذشته به عنوان تمام وقت در این دانشگاه به‌کار گرفته شده بودند پس از آنکه مشخص شد عضو تمام وقت دانشگاه آزاد یا مراکز دیگر هستند اخراج شدند.
احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی اخیرا طی نامه‌ای به روسای دانشکده ها و پژوهشکده های وابسته به این دانشگاه از مورد ملاحظه جدی قرار نگرفتن اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام این دانشگاه انتقاد کرده و گفته است: بدیهی است دانشگاه فرآیند به‌کارگیری موثر اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام را نظارت خواهد کرد و بازخوردهای لازم را جهت تنظیم مناسب تر امور ارائه خواهد داد.


رئیس دانشگاه شهیدبهشتی افزود: این 10 نفر را که عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی نیز بودند، دانشگاه قراردادشان را یک‌طرفه لغو و عملا اخراج کرد. همزمان خیلی از روسای دانشکده‌ها مراجعه می‌کردند و عنوان می‌نمودند که آنها اشتباه کرده‌اند. در نامه به روسای دانشکده‌ها خواسته‌ایم به شکلی به دانشکده‌ها تذکر دهیم که اگر قرار است این اعضای هیأت علمی جوان در دانشگاه حفظ شوند باید بر روی آنها نظارت صورت گیرد که خودشان را درگیر اینجا و آنجا نکنند و مدیران گروه‌ها و روسای دانشکده‌ها مواظبت کنند تا اعضای هیأت علمی جوان حضور تمام وقت در دانشگاه داشته باشند.