تجمع کارگران شرکت نازنخ قزوین در تهران

 

صد تن از کارگران شرکت نازنخ قزوین برای گرفتن 6 ماه از حقوق سال جاری و 2 ماه حقوق معوقه سال گذشته صبح امروز در مقابل محل کار احمدی نژاد تجمع کردند. خبرگزاری حکومتی مهر در ادامه این خبر می نویسد: به گفته یکی از کارگرانی که در این تجمع حضور داشت این شرکت از ابتدای سال جاری بی دلیل تعطیل شده که این موضوع سبب بیکاری عده زیادی از کارگران این شرکت تولیدی شده است.


تجمع کنندگان که حدود 100 نفر می باشند از مسئولین می خواهند تا درخصوص حقوق معوقه آنان به آنها توضیحاتی ارائه داده و درباره علت تعطیلی این واحد تولیدی نظر خود را اظهار دارند.