کارگران کاغذسازی کارون در تهران تجمع کردند

 

صبح امروز جمعی از کارگران کاغذسازی کارون، در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات شان در مقابل مجلس رژیم در تهران تجمع کردند. خبرگزاری حکومتی ایسنا در این باره می نویسد: حدود ۲۰ نفر از پرسنل کارخانه کاغذسازی کارون در اعتراض به عدم رعایت حقوق صنفی شان مقابل مجلس حضور یافتند. روی پلاکاردهای تجمع کنندگان از مقامات مسوول استان خوزستان به دلیل عدم حل مشکلات آنان و بی‌اهمیتی نسبت به افسردگی، فقر و بیماری خانواده‌هایشان جملات اعتراضی نوشته شده بود.


ایسنا گزارش می‌دهد که بر روی برخی از پلاکاردهایی آنها نوشته شده بود: آیا شما به عنوان امانتدار مردم وضعیت ما را درک می‌کنید؟‌، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، آیا در عمل هم همین طور است؟، هیچ مقام مسئولی در استان در جهت حل مشکل ما اقدامی انجام نمی‌دهد، آیا افسردگی، فقر و بیماری خانواده‌های ما برای شما اهمیتی دارد؟ مگر ما ایرانی نیستیم.