چهار نفر در زنجان اعدام شدند

 

اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰ اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.به خبرگزاری حکومتی فارس در این رابطه نوشت:  اعدام این 4 نفر که 3 مرد و یک زن بودند در روز یکشنبه هجدهم مهر (۱۰اکتبر) در زندان مرکزی زنجان انجام شده است.


محمدرضا حمیدی رئیس دفتر دادستان زنجان گفت: این افراد به جرم خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر از نوع هروئین دستگیر شده و طی مراحل قانونی امروز به مجازات رسیدند. دادگاه اين 4 نفر مانند ديگر دادگاهها پشت درهای بسته انجام شده و اطلاعی از چگونگی محاکمه  و اتهامات اين افراد در دست نیست.