یک شهروند بوکانی به اتهام"همکاری با احزاب کرد" دستگیر شد

 

آژانس خبری موکریان/ سرویس حقوق بشر: یک شهروند بوکانی به نام علی عبدا... پوران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد .علی عبدا... پوران که در روستای اطمیش بوکان معدن دارد روز یکشنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی دراین شهر بازداشت شد .  گفته می شود نامبرده از سوی دستگاه قضائی به همکاری با احزاب مخالف متهم گردیده است. این شهروند که تاکنون در بازداشتگاه بسر می برد، اخیراً به زندان مهاباد منتقل شده است .