تخریب محل تجمع فعالان دانشجوئی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 

از اوایل تابستان امسال مکان بوفه دانشکده حقوق به بهانه اختلاط دختران و پسران تعطیل شد. این مکان که در داخل دانشکده قرار دارد با میله های فلزی به دو بخش مجزا برای دختران و پسران از هم جدا شده است، توسط مسئولان دانشکده به کلی تخریب شده است . این در حالی است که بنا به گفته دانشجویان این مکان مدتی بود به محل تجمع برخی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران تبدیل شده بود و تخریب آن به بهانه اختلاط پسران و دختران فقط یک توجیه است. در ادامه این گزارش آمده است: مسئولین دانشکده تهدید کرده اند که مکان تخریب شده به زودی بازسازی و کل مکان ذکر شده تبدیل به بوفه پسران و دفتر انجمن اسلامی نیز به بوفه دختران دانشکده تبدیل خواهد شد


 
شایان توجه است که دادگاه سه تن از فعالین دانشجوئی این دانشگاه در در روز 25 مهر ماه در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب  اسلامی برگزار خواهد شد.