صدور قرار وثیقه برای آزادی رضا شهابی

 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه، که از تاریخ 22 تیر ماه 1389 دستگیر و با قرار بازداشت موقت در زندان اوین بسر می برد، روز شنبه 17 مهر 89 از زندان اوین به دادسرای انقلاب تهران منتقل و قرار وثیقه 60 میلیون تومانی برای آزادی ایشان صادر شد. نام برده طی تماس تلفنی که با منزل داشته، اعلام کرد که خانواده اش برای تودیع وثیقه، روز یک شنبه 18 مهر به دادسرای انقلاب تهران مراجعه نمایند.

 

‏شنبه‏، 2010‏/10‏/09