در شش ماه نخست١٣٧نفر در ایران اعدام و بیش از صد حکم اعدام صادر شد

 

طی نیمسال نخست سالجاری رژیم جمهوری اسلامی 137 تن را اعدام کرده است. تهران با 32 اعدام ، خوزستان با 22 اعدام و اصفهان با 20 اعدام در رتبه اول تا سوم در اجرای این حکم قرار دارند.  "فعالان حقوق بشر در ایران "در ادامه این گزارش می نیوسد: دست کم 11 تن از متهمین در ملاء عام اعدام شدند که در این میان استان خوزستان با اعدام 6 نفر در رتبه نخست و لرستان با اعدام سه نفر در ملاء عام در رتبه دوم قرار گرفته است.حکم اعدام یازده زندانی سیاسی و امنیتی در طی شش ماه نخست سالجاری اجرا شده است که اکثر متهمان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند. این گزارش در ادامه می افزاید دادگاه های عمومی و انقلاب کشور در نیمسال نخست سالجاری دست کم 101 مورد حکم اعدام را برای شهروندان ایرانی صادر و یا تائید کرده اند. که در این میان دو حکم صادره به شیوه سنگسار است.

 

هم چنین از میان احکام صادره 29 مورد آن به دلیل فعالیت سیاسی و یا شرکت در تجمعات اعتراضی بر علیه حکومت از طریق محاربه بوذده است که شیوه اعدام دو مورد آن به صورت تیرباران بوده است.این گزارش در پایان یادآوری می کند آمار اعلام شده تنها مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری و یا رسانه های حکومتی اعلام شده است و انتظار می رود آمار واقعی بیش از آمار ثبت شده باشد.