شکنجه یک شهروند تبریزی با چکش دو دست وی را فلج کرد

 

حمید جهانگیروندیان شهروند تبریزی به علت شکنجه های طولانی مدت در اداره آگاهی تبریز از ناحیه دو دست فلج شده است. یکی از نزدیکان خانواده جهانگیروندیان در گفتگو با "هرانا" ضمن اعلام این خبر می گوید:  این شهروند تبریزی پس از آنکه در ماههای گذشته به سرقت متهم  و به اداره آگاهی تبریز منتقل شده بود تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت و دو دست وی از ناحیه کتف به پایین فلج شده است. در ادامه این گزارش آمده است: این شهروند تبریزی پس از انتقال به اداره آگاهی از سوی ماموران تیم سوم شعبه مبارزه با سرقت اداره آگاهی تبریز به مدت چندین روز از دستبند به دست آویزان بوده است. ماموران همچنین با چکش ضربات محکمی بر انگشتان جهانگیروندیان وارد کرده اند.

 

این شهروند آذربایجانی پس از خروج از اداره آگاهی به پزشک مراجعه کرده اما پزشکان به وی گفته اند که دستهای وی فلج شده و قابل بازگشت به حالت اولیه نیست.

 

جهانگیروندیان پس از اطلاع از این موضوع از سه تن از ماموران اداره آگاهی تبریز به نام های شاهی٬ عطایی و  اقربایی شکایت کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنج بازپرسی دادگستری تبریز  ارسال شده است.ماموران اداره آگاهی تبریز پس از اطلاع از شکایت این شهروند تبریزی در روزهای گذشته وی را از زندان تبریز به اداره آگاهی این شهر منتقل کرده و وی هم اکنون تحت فشار قرار دارد تا از شکایتش صرف نظر کند.ماموران به جهانگیروندیان گفته اند که قاضی پرونده پیش از این مامور اداره آگاهی تبریز و از دوستان آنهاست و حتی اگر مامورین وی را بکشند کسی از وی حمایت نخواهد کرد.نقض حقوق انسانی زندانیان عادی در زندانهای ایران به امری روزمره تبدیل شده است و ارگانهای زیر نظر قوه قضائیه ایران بدون هیچ ابایی اقدام به شکنجه این افراد می کنند و زندانیان عادی از داشتن حقوق اولیه انسانی محرومند.