روزنامه نگار به چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد


سایت اصلاح طلب جرس: پس از گذشت نوزده ماه و ممنوع الخروج بودن، حکم غیابی دادگاه انقلاب بدون برگزاری مجدد به وی ابلاغ شده است.وی هشتم بهمن ماه پس از عزیمت به کشور، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام خمینی، از سوی دادگاه انقلاب ممنوع الخروج، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار پس از شانزده روز به قید و ثیقه صد میلیونی تومانی آزاد شد تا محاکمه ای که به صورت غیابی برگزار شده بود تجدید شود. اما اینک با دریافت احضاریه وی موظف است که خود را به اوین معرفی کند.

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضوی فقیه را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به مقام رهبری، به طور غیابی محاکمه و به تحمل چهار سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده اما اخیرا پرونده اتهامی دیگری نیز برای او مطرح شده است.

رضوی فقیه گفته بود که اتهام های مطرح شده را قبول ندارد و قصد واخواهی از پرونده ای را دارد که دادگاهش بدون حضور وی برگزار شده است. وی امیدواربود که از این اتهام ها در دادگاه بعدی تبرئه شود.