"اعتیاد در مدارس بیش از اعتیاد در پادگان‌هاست"


خبرگزاری حکومتی ايلنا: وزير آموزش‌و‌پرورش گفت: در مورد اعتياد دانش‌آموزان در مدارس صحبت نكنيد. به گزارش خبرنگار ايلنا، وزير آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش فرهنگ‌ياران ترافيك در پاسخ به اين سئوال كه يكي از مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرده است كه آمار اعتياد در مدارس بيش از اعتياد در پادگان‌ها است، گفت: در اين روز درباره اين موضوع صحبت نكنيد، به چيزهاي خوب فكر كنيد، ما در اين ماه 15 هزار معلم ورزش استخدام كرده‌ايم. او با ديدن پافشاري خبرنگاران براي شنيدن پاسخ اين سئوال، باز تكرار كرد كه درباره اين موضوع صحبت نكنيد.

 

‏پنجشنبه‏، 2010‏/10‏/07