اختصاص یک درصد سود شرکت های دولتی به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

 

خبرگزاری حکومتی"ایونا" ، لاله افتخاری رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایونا در خصوص جلسه فراکسیون زنان با آقای افشار معاون اجتماعی وزیر کشور که ساعت 7 صبح امروز در محل فراکسیون در خصوص بررسی وضعیت اجرایی اخیر طرح عفاف و حجاب در کشور برگزار شد اظهار داشت : وزارت کشور و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در خصوص اجرایی شدن فرهنگ عفاف و حجاب اقدام به تصویب 25 برنامه اجرایی در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب کرده است .


وی در ادامه با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور هم یک درصد از سود شرکت های دولتی و اعتبارات هزینه ای و تملک سایر دستگاه ها را به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص داده اظهار داشت : امیدواریم این بودجه به زودی به دست ستاد صیانت برسد .