هشت تن در زندان کرمان به دار آویخته شدند

 

صبح روز چهارشنبه 14 مهرماه 1389، هشت تن در زندان کرمان به دار آويخته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ايسنا، اتهام"صياد ن"، "جلال ش "، "داريوش- الف"، "روح الله ر "، " فرهاد- ک "، "احمد- خ"، "محمد-گ"و "محمد -ر" که با آراء محاکم بیدادگاه انقلاب اسلامي کرمان به اعدام محکوم شدند، قاچاق مواد مخدر عنوان شده است.

 

روابط عمومي دادگستري استان کرمان اعلام كرد: پس از تاييد احکام این افراد در دادستاني کل رژیم و مخالفت با درخواست عفو آنان در کميسيون عفو استان، حکم اعدام در زندان مرکزي کرمان به مرحله اجرا درآمده است.

 

‏پنجشنبه‏، 2010‏/10‏/07