صدای مكرر تیراندازی و رگبار گلوله درشرق تهران


صدای مكرر تیراندازی در منطقه شرق تهران موجب نگرانی مردم منطقه شده است.به گزارش سایت حکومتی تابناك، صدای تیراندازی و شلیك گلوله كه گاه به صورت رگبار بود شهروندان منطقه حكیمیه و خیابان استخر واقع در شرق تهران آن هم در ساعت 24 امروز(سه شنبه) را نگران نموده است.

 

بنابراین گزارش، این صدای تیراندازی كه احتمالا به علت انجام مانوری به مناسبت هفته ناجا در این منطقه می باشد پس از حضور تعدادی از خودروهای ناجا در این منطقه صورت گرفته است.گفتنی است، این صدای تیراندازی از ساعت 23 و 45 دقیقه آغاز و تا زمان انتشار این خبر ادامه داشته است گرچه در این میان زمان هایی نیز سكوت حكمفرما بوده است.