ده سال حکم زندان برای یک زندانی سیاسی زن

 

فاطمه رهنما در رابطه با شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد دستگیر شد، اما به اتهام وابستگی به سازمان مجاهدین خلق محاکمه و به ده سال زندان و تبعید به زندان ایذه محکوم شد. هرانا در این باره می نویسد: فاطمه رهنما در رابطه با پرونده شاپور کاظمی بازداشت شد و رسانه‌های دولتی از او به عنوان معشوقه شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد یاد کردند. این رسانه‌ها از رهنما در این پرونده که بیش‌تر به یک سناریو شباهت دارد به عنوان یک منافق (عضو سازمان مجاهدین) که هشت سال سابقه محکومیت دارد، سخن گفتند. وی تمامی این اتهامات را رد می‌کند. این اتهامات به خاطر آن به فاطمه رهنما زده شد که توسط او جریان سبز و رهبران آن را به سازمان‌ مجاهدین مرتبط کنند.