تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو


کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو صبح امروز در اعتراض به نامشخص بودن وضع شغلی شان تجمع اعتراضی برگزار کردند .خبرگزاری حکومتی ایلنا در این باره می نویسد:  در این تجمع نزدیک به یکصد کارگر کارخانه روغن نباتی پارس‌قو با چسباندن اعلامیه‌‌ها و پارچه‌نوشته‌هایی بر در ‌ورودی کارخانه خواستار توجه مسوولان نسبت به وضع کنونی کارخانه شدند.

یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار ایلنا، گفت: این کارخانه زمانی بیش از ۱۷۰۰ کارگر داشت که درحال حاضر تعداد آنها به حدود ۴۲۰ کارگر کاهش پیدا کرده‌است.

 

به گفته این کارگر در هفت سال گذشته مدیران مختلفی اداره این کارخانه را برعهده گرفتند که هر کدام در ازای دریافت حقوق‌های چند میلیون تومانی تنها بر بدهی کارخانه افزودند. به‌باور این کارگر پارس‌قو، مدیرانی که تاکنون برای ادراه کارخانه روغن نباتی پارس‌قو انتخاب شده‌اند دستاوردی جزء فروش اموال و دارایی‌های کارخانه، کاهش تولید روزانه و تعدیل نیروی انسانی نداشته اند.وی بابیان اینکه شنیده‌ایم که کارخانه تا سال ۸۸ مبلغ ۱۱۵ ملیلیارد تومان بدهی داشته است؛ گفت: نتیجه این وضع قطع مزایای نقدی و غیر نقدی، عدم افزایش معقول دستمزدها و تاخیر در پرداخت مطالبات ماهانه کارگران است.

این کارگر تاکید کرد: در این شرایط نگران هستیم که مبادا با ادامه روند کنونی کارخانه تعطیل شده و ما کار خود را از دست بدهیم که در این صورت شانسی برای یافتن شغل جدید نخواهیم داشت.

به‌گفته کارگران پارس‌قو کارخانه روغن نباتی پارس قو یکی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه بنیاد شهید محسوب می‌شود.