بیست و پنچ نقر در اعتراضات دو روزه مردم ایوان غرب دستگیر شدند

 

به گزارش خبرنگار کردانه از ایوان غرب روز شنبه و یک شنبه پس از اینکه یک نوجوان 7 ساله ایونی بر اثر یک تصادف در جاده ایلام کرمانشاه کشته می شود و راننده خودرو بدون توجه به کشته شدن این نوجوان فرار می کند. مردم سراب ایوان دست به یک حرکت اعتراضی می زنند و اقدام به بستن جاده ایلام کرمانشاه می کنند


مردم سراب ایوان به خاطر عدم کمک مسئولین و همکاری نیروهای پلیس در جهت حفظ جان شهروندان ایونی به حرکت اعتراضی خود در روزهای شنبه و یک شنبه ادمه میدهند . نیروها امنیتی و انتظامی به خاطر تجمع زیاد مردم روز شنبه و یک شنبه سعی می کنند که بر اوضاع از راه دور کنترل داشته باشند و از راه دور با حرکت اعتراضی آنها مقابله نمایند.


طبق خبر رسید ه، نیروهای امنیتی ایوان روز دوشنبه با همکاری نیروهای کمکی امنیتی و اطلاعاتی استان ایلام بیش از 25 نفر از مردم سراب ایوان را بازداشت و روانه بازداشتگاههای اطلاعات کرده اند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان:


مهدی مومنی، مسعود کریمی تبار، رسول کریمی تبار، حسن کریمی تبار، یوسف قنبری، محسن محمدی، امیر نصرتی، هادی نصرتی، مهدی نصرتی،

 

تا این لحظه خانواده های بازداشت شدگان از سرنوشت عزیزان خود خبری ندارند.