یک زندانی پیش از اجرای حکم اعدام خودکشی کرد

 
آژانس خبری موکریان : يک زندانی محکوم به اعدام به نام بهرام ک بر اثر خودکشی در زندان ارومیه جان خود را از دست داد.به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان در ارومیه اين زندانی که برای اجرای حکم به قرنطینه  منتقل شده بود شب گذشته اقدام به خودکشی نمود و جان باخت.


شایان ذکر است این زندانی که بیش از 5 سال است در زندان به سر می برد به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از طرف دادگاه به اعدام محکوم شده بود.

 

‏سه شنبه‏، 2010‏/10‏/05