کارمند ایرانی سفارت بریتانیا به یک سال زندان محکوم شد


حسین رسام، کارمند محلی سفارت بریتانیا در تهران، از اتهام جاسوسی تبرئه و حکم او از چهار سال زندان قطعی به یک سال زندان تعلیقی تبدیل شد. به گزارش راديو فردا، حسین رسام در خرداد سال گذشته، در جریان اعتراضات سال گذشته مردم در ایران دستگیر و به جاسوسی برای دولت بریتانیا و اقدام علیه امنیت ملی شد.


دادگاه بدوی، رسام را به تحمل چهار سال زندان محکوم کرده بود اما روز یکشنبه دادگاه تجدید نظر این حکم را به یک سال زندان تعلیقی و پنج سال محرومیت از اشتغال در سفارتخانه‌های خارجی تبدیل کرد.