گسترش خرید و فروش  نوزاد در ایران

 

خرید نوزادان از والدین فقیر و فروش آنان به خانواده‌های بدون فرزند، به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است. زینب، زن 35 ساله‌ای که قصد داشت نوزاد 5 ماهه ای را در جاهدشهر مشهد به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان به فروش برساند، توسط پلیس در مشهد دستگیر شد. تحقیقات پلیس نشان داده است که وی نوزاد مذکور را چندی پیش از مادربزرگ او به بهای دویست هزار تومان خریده بود. مادربزرگ نوزاد به پلیس گفت که دخترش، مادر نوزاد، از شوهرش طلاق گرفته و معتاد است. او تأکید کرد که مدت‌هاست از مادر نوزاد بی‌خبر است.شهرزادنیوز