کارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور شانزده ماه حقوق نگرفته اند

 

سایت ندای سبز آزادی: كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران با انتقاد از عملكرد مسوولان استاني و كشوري مي‌گويند: از قرار معلوم نه از مناقصه خبري است و نه قرار است فكري به حال پرداخت ماه‌ها مطالبات معوقه بشود.

يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت: نزديك به يك ماه از ماجراي حذف شدن نام كارخانه از ليست متقاضايان شركت در يكي از مناقصه هاي دولتي مي گذرد و در اين مدت هيچ اقدامي در خصوص اجراي مصوبه هيات دولت انجام نشده است.

ماه گذشته پس آنكه اعلام شد نام كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان شركت در يكي از پروژه‌هاي وزارت ارتباطات حذف شده است؛ كارگران اين كارخانه حركت هاي اعتراضي خود را از سرگرفتند.

به گفته كارگران براساس مصوبه هيات دولت مسوولان وزارتخانه‌هاي صنايع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف هستند تا نيازهاي الكترونيكي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين كارخانه تامين كنند.

در همين رابطه شمشيري از اعضاي شوراي اسلامي كار كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به ايلنا يادآورشد: هيات دولت در آخرين سفر به استان فارس اين مصوبه را تصويب كرد تا از ادامه توليد اين واحد خصوصي سازي شده حمايت و پشتيباني كرده باشد.

وي افزود: همچنان منتظر تحقق وعده‌هاي داده شده در خصوص راه اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران هستيم.

تعداد كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به 700 نفر مي‌رسد كه هر كدام مدعي هستند از حدود 16 ماه قبل حقوق ومزايا دريافت نكرده‌اند.

اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شدند به دليل نداشتن استطاعت مالي در سال تحصيلي جديد فرزندان خود را دست‌خالي راه مدارس، دانشگاه‌ها و ساير موسسات آموزشي كرده اند.