بسیج مساجد از مردم در محلات تعهد می گیرند در تجمعات اعتراضی شرکت نکنند

 

برخی گزارشها از احضارهای محله‌یی بسیج در تهران و گرفتن تعهد از ساکنان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی حکایت دارند. سایت اصلاح طلب جرس در این باره می نویسد: در هفته‌های گذشته برخی حوزه‌های بسیج محلات تهران، با احضار تلفنی مردم به مساجد محل سعی در اخذ تعهد کتبی از آنان دارند. گفته می‌شود برخی نهادها فهرستی از ساکنان هر محله که براساس گفته آنها در تجمعات بعد از انتخابات حضور داشته‌اند تهیه کرده و این فهرست را در اختیار بسیج محلات قرار داده اند. بسیج مساجد نیز از روی این فهرست با ساکنان محل تماس گرفته و با برخوردهای زننده و ایجاد رعب و وحشت افراد را به مساجد فرا می خوانند و از آنان برای شرکت نکردن در تجمعات تعهد کتبی گرفته می شود. این در حالی است که برای احضارها هیچ حکم قانونی از مراجع قضایی اخذ نشده است و برخی "نیروهای خودسر" این احضارها را انجام می دهند. یک وکیل دادگستری در این ارتباط از مردم خواست در صورت احضار تلفنی به مساجد مراجعه نکنند. زیرا برای احضار افراد وجود حکم قانونی با اسم احضار شونده ضروری است. برخی آگاهان سیاسی دلایل این احضارهای بسیج را ایجاد ترس در مردم در آستانه هدفمند کردن یارانه ها دانسته اند.