از سرنوشت هشت شهروند مريوانى اطلاعی در دست نیست

 

50 روز از دستگیری هشت شهروند مریونی اهل روستای "نی" از توابع این شهر می گذرد اما هیچ خبری از آنها نیست. گفته می شود که این هشت نفر در  سلولهای انفرادی اداره اطلاعات مریوان تحت شکنجه و بازجوئی هستند. هرانا در این باره می نویسد:  بهمن فتاح زاده، بورهان درخشانی، بریار کاوه، بورهان خسروی، مورخ 23 مرداد ماه سال جاری با یورش نیروهای مسلح اطلاعات و سپاه پاسداران مریوان به منازلشان، بازداشت شدند. نیروهاى امنیتی در حین بازداشت نامبردگان منازلشان را تفتیش و اعضای خانواده‌ی آنهارا مورد تحقیر قرار دادند.

 

همچنین چند روز بعد، سه جوان دیگر همان روستا به اسامی امیر کاوه، مصلح بدخش و مختار افرا توسط نیروهای اطلاعات و سپاه بازداشت شدند. جوان دیگر روستای مذکور به نام محمود مردانی پس از احضار و مراجعه به اداره‌ی اطلاعات مریوان، بازداشت شد.

علیرغم مراجعات مکرر خانواده‌ی این بازداشت شدگان، تاکنون جواب مشخصی به آنها داده نشده است و علت بازداشت و اتهامات احتمالی این شهروندان کرد هنوز مشخص نیست.شایان ذکر است خانواده‌ی بازداشت شدگان از تمام سازمانها و فعالان حقوق بشر درخواست می کنند که نسبت به وضعیت نامشخص فرزندانشان در حد توان از هیچ اقدامی دریغ نکنند.