کارگران کیان تایر مدیریت را بیرون کرده و کارخانه را در اختیار خود گرفتند

 

کارگران معترض کیان تایر مدیران کارخانه را مورد حمله قرار داده و با بیرون کردن آنان، کارخانه را در اختیار خود گرفتند. بنا بر گزارش" اتحادیه آزاد کارگران ایران"، کارگران کیان تایر از صبح دیروز شنبه دهم مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و سایر مشکلات موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند، اما مدیریت کارخانه هیچگونه توجهی به خواستهای آنان نکرد و همین امر باعث شد کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود، از صبح امروز یازدهم مهر ماه دست به تجمع در مقابل انتظامات کارخانه بزنند و در ادامه، ظهر امروز از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده و اعتصاب غذا کردند.

 

بنا بر این گزارش با تشدید اعتراض کارگران، مدیریت کارخانه بناچار جلسه ای را امروز بعد از ظهر با نماینده های کارگران برگزار کرد و سپس با حضور در میان کارگران تجمع کننده و دادن وعده و وعید از آنان خواست تا بر سر کارهای خود بازگردند که با اعتراض کارگران مبنی بر اینکه، گوشهای ما از این حرفها پر شده است مواجه گردید.

 

بدنبال این وضعیت مدیر کارخانه شروع به تهدید کارگران و استفاده از نیروی نظامی در محیط کارخانه کرد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و یکی از کارگران فریاد بر آورد: مگر یک کارگر به غیر از حق و حقوقش از شما چه میخواهد، ما مشکل داریم، ما نمیتوانیم زندگی کنیم و در ادامه از شدت بغض و ناراحتی به یکباره نقش بر زمین شد و از هوش رفت. همین امر بعلاوه تهدیدهای مدیریت،  کارگران را چنان به خشم آورد که بطور یکپارچه ای مدیران حاضر در آنجا را مورد حمله قرار دادند و با بیرون کردن آنان از کارخانه، کارخانه را در اختیار خود گرفتند.

 

بنا بر اظهار کارگران کارخانه کیان تایر مدیریت کارخانه تلاش میکرد کارگران را به تعطیل کردن کارخانه تا روز چهارشنبه مجاب کند تا بدین نحو مانع تداوم اعتراض آنان شود اما کارگران زیر بار این تعطیلی نرفتند و با بیرون کردن مدیریت از کارخانه اعلام کردند تا رسیدن به خواستهای خود کارخانه را ترک نخواهند کرد.

 کارگران کیان تایر خواهان پرداخت چهار ماه از دستمزدهای معوقه خود از سالهای گذشته و دستمزد شهریوماه سال جاری و پرداخت حق بیمه های خود هستند که از تیر ماه امسال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است و همین امر باعث شده تا این سازمان از تمدید اعتبار دفترچه های درمانی کارگران خودداری کند. کارگران کیان تایر میگویند مدیریت کارخانه با سهل انگاری در تهیه مواد خام برای تولید، سعی در تعطیلی کارخانه نیز دارد.

کارگران کیان تایر اعلام کرده اند علیرغم مقدار بسیار ناچیز مواد اولیه برای تولید، محل کارخانه را ترک نخواهند کرد و به اعتصاب و اعتراض خود تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهند داد و در این میان دولت را مسئول وضعیت موجود خود میدانند که باید پاسحگو باشد.