ملاقات با پدر زندانی بعد از دو سال و نیم

 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: روز شنبه دوازدهم مهرماه، خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج پس از سی و دو ماه موفق به ملاقات با فرزندانش گردید. حردانی که در سال ۱۳۸۵ و به دستور قاضی مرتضوی برای بار دوم از زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج تبعید شده است، چندی پیش برای ملاقات حضوری با اعضای خانواده اش که مسیر طولانی اهواز تا تهران را طی کرده بودند با ممانعت مسئولان زندان مواجه گردیده بود.

 

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، خالد حردانی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از سی و دو ماه، شنبه دهم مهرماه 1389 به مدت نیم ساعت توانست با فرزندانش دیدار و ملاقات داشته باشد. این ملاقات به دستور مدیر زندان و با موافقت رئیس جدید بند 4 صورت گرفته است. این زندانی سیاسی که در اسفند ماه سال 1385 به دستور قاضی مرتضوی و بصورت غیرقانونی از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده است، به دلیل فعالیت حقوق بشری در داخل زندان چندین بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به همین اتهام حکم زندان دریافت کرده است.