اذیت و آزار زنان با بسیج دویست تیم ویژه سرکوب

 

فرمانده نیروی انتظامی رژیم در تهران گفت بیش از ۲۰۰ تیم ویژه پلیس در بزرگراه‌های پایتخت مشغول نظارت بر موضوع عفاف(بخوان اذیت و آزار) زنان هستند. او گفت: موضوع بی حجابی، بد حجابی، اکنون به مانکن های خیابانی و زنان خیابانی گسترش یافته است.

سایت ایران - ایران از عزم جدی پلیس برای کنترل پدیده بدحجابی در پایتخت خبر داده است و با ارائه گرارشی فعالیت های گذشته نهادهای حکومتی را در زمینه برخورد با پوشش زنان ناکام ارزیابی کرده است: سال گذشته به دلیل شرایط سیاسی ویژه‌ای که بر کشور حاکم بود، نیروی انتظامی در زمینه برخورد با بدحجابی، اقدام چندانی به عمل نیاورد و حتی با عدم تمدید قرارداد خود با نیروهای قراردادی طرح گشت عفاف، فعالیت‌های پلیس در این بخش را موقتاً تعطیل کرد.

 

از سال ۵۹ که رعایت حجاب در اماکن عمومی الزامی اعلام شد، تاکنون نهادهای مختلفی مسئولیت اجرای قوانین حجاب را برعهده داشتند. نخستین نهادی که در این خصوص مأموریت یافت، کمیته‌های انقلاب اسلامی بودند که با تشکیل گشت ویژه‌ای در این خصوص فعال شدند اما تندروی‌های صورت گرفته باعث شد ا