لبای شخصی ها فعال دانشجویی دانشگاه تهران را ربودند

 

دانشجونیوز: حبیب فرحزادی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه تهران، روز شنبه دهم مهرماه، در حالیکه برای ثبت نام مجدد به دانشگاه مراجعه کرده بود، در مقابل درب دانشگاه توسط نیروهای لباس شخصی ربوده شد.بنا به گزارش منابع خبری جرس، فرحزادی که به دلیل فعالیتهای سیاسی و اعتراضی، به مدت سه ترم از تحصیل محروم شده بود، با توجه به اتمام دوران محرومیتش، برای ثبت نام در ترم جدید مراجعه کرده بود، که پس از خروج از درب غربی دانشگاه، در خیابان ١۶ آذر در مقابل چشمان نیروهای حراست دانشگاه تهران مورد حمله و ربایش نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفت .این منبع خبری خاطرنشان کرد ماموران که سوار بر یک دستگاه اتومبیل پژو بودند، این دانشجو را با خشونت سوار بر خودرو نموده و بلافاصله محل را ترک نمودند.