"تصور بکنید مترجمان چگونه بایدمرده شور احمدی‌نژاد را ترجمه کنند"


سایت حکومتی آینده نیوز: یكی از بینندگان آینده نیوز با ارسال پیامی نوشته استاحمدی نژاد در سخنرانی امروز خود در هشتگرد خطاب به دولتمردان آمریكا گفت: مرده شور خودتان ومیزتان را ببرد كه دنیا را به لجن كشیده اید. گرچه مردم ساكن در حاشیه تهران كه حاضرین در این سخنرانی بودند، احتمالا متوجه منظور دكتر احمدی نژاد شدند، اما از آنجا كه مخاطب اصلی این سخنان، رییس جمهور ایلات متحده آمریكا می باشد، باید وی نیز قادر به فهم پیام رییس دولت ایران باشد.

 

تصور كنید مترجمان چگونه بخواهند این ضرب المثل تحریف شده فارسی را به زبانهای دیگر ترجمه كنند. ابتدا باید معنای مرده شور را توضیح بدهند و بعد بگویند كه منظور از "مرده شورتان را ببرند" یعنی اینكه مرده شور شما را ببرد نه اینكه خودش را ببرند.سپس نوبت پاسخ به این سوال است كه برفرض مرده شور ما را ببرد، با میز چكار دارد. آیا بهتر نبود جناب دكتر بجای استفاده از این لفظ عامیانه، از همان شعار انقلابی مرگ برآمریكا كه به صورت شفاف حامل همین مضمون است استفاده كند.