زندانی سیاسی زن: چه کسی باید تقاضای ندامت کند؟

 

بنا به یک گزارش منتشر شده،  مهدیه گلرو دیروز شنبه دهم مهر به دفتر رئیس بند زنان زندان اوین برده شد.  رضائی رئیس بند و فردی که خود را نماینده دادستان مغرفی کرد، مهدیه گلرو را به مدت دو ساعت تحت بازجوئی و فشار قرار دادند. بنا به این گزارش، نماینده دادستان گلرو را تهدید کرد که نباید اخبار زندان را به بیرون منتقل کند. او از گلرو می خواهد  ندامت کند و به دامن رژیم جمهوری اسلامی برگردد. گلرو در پاسخ می گوید:" من را بی گناه از تحصیل محروم کرده اید،به منزلمان یورش بردید و من و همسرم را بازداشت و در سلولهای انفرادی قرار داده اید و همچنین حکم سنگینی علیه من به اجرا گذاشته اید.حال باید پرسید کی باید تقاضای ندامت کند؟"

 

"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" که این گزارش را منتشر کرده است، در ادامه می نویسد: مهدیه گلرو و همسرش وحید لعلی پور  با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان در  12 آذر ماه 88 دستگیر و به سلولهای انفرادی بند مخوف 209 منتقل شدند. گلرو در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب اسلامی توسط فردی بنام پیر عباسی محاکمه شد و حکم صادره به تایید شعبه 54 تجدید نظر که به دو سال زندان محکوم شده بود رسید.