دستگيری چند تن از بازاریان در هشتمین روز اعتصاب بازار


گزارش دریافتی: در پی حمله نیروهای لباس شخصی که خود را اطلاعاتی و سپاهی معرفی میکردند، اسحاق شادباش به همراه فرزندش سورنا شادباش  دستگیر شدند. اين پدر و پسر با خشونت بسیار توسط یک خودروی سمند سفید پلاک نظامی که توسط چند خودروی دیگر اسکورت میشد به مکان نا معلومی منتقل شدند. به گفته همسر اسحاق شادباش این  دستگیری   در حالی صورت گرفت که ساعاتی قبل از سوی همسر یکی از همکاران طلا فروش خبر دستگیری همکار ایشان مهرداد فتاح نیز به اطلاع آنها رسیده بود. این دستگیری ها در حالی صورت میگیرد که صنف طلافروش بازار تهران امروز، شنبه  10 مهر،  هشتمین روز اعتصاب خود را گذراند.

 

شایان ذکر است که این خبر را هنوز منبع شناخته شده ای تائید نکرده است.