تجمع اعتراضی تهیدستان رباط طرق مشهد در تهران

 

از ساعتی پیش تهیدستان رباط طرق مشهد که در حال از دست دادن خانه هایشان هستند، در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع كردند . به گزارش آژانس ايران خبــــــــر ، ساکنان خانه های رباط طرق مشهد با تجمع در تهران خواستار پيگيري حق وحقوشان شدند . هفته گذشته ماموران شهرداری و انتظامی با حمله به خانه این افراد، بیش از ده خانه را تخریب کردند. این افراد که از نظر مالی بسیار مستمند هستند، توان مالی داشتن وکیل را هم ندارند. آنها باتجمع در تهران خواستار زندگی در خانه هایشان هستند.  بنا به این گزارش، این تجمع تا لحظه ای ان گزارش منستر شد همچنان ادامه دارد.

 

‏شنبه‏، 2010‏/10‏/02

 

www.kanoon-zendanian.org