جزئیات ربوده شدن نوجوان بلوچ توسط دستگاه امنیتی رژیم

 

" انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" : محمد صابرملک رئيسي که اکنون هفده سال دارد دربيست وچهارم سپتامبر سال قبل در"بیمارستان علی ابن ابی طالب چابهار" هنگاميکه بالا سری برادر کوچکترش بوده همراه خواهر زاده 17ساله اش و برادر زاده هفت ساله اش توسط نیروهای اطلاعاتی دستگير ميشود. نيروهاي امنيتي بعد از چند ساعت بازداشت بردار زاده و خواهرزاداش را ساعت یازده شب کنار منزلشان رها میکنند.

 

نيروهاي امنيتي در همان روز همزمان دو برادر ديگر( سی ساله و 22 ساله ) محمد صابر را درمکانی ديگردرچابهار دستگیر میکنند وبعد از دستگیری به خانه انها هجوم ميبرند وسراغ برادر دیگرشان عبید الرحمن (بيست چهار ساله) که چندي قبل بخاطر امنيت جاني از کشور خارج شده بود را میگیرند . مامورين , خانواده محمد صابر را تهدید میکنند که اگر عبیدالرحمن را تحویل ندهند سه تا فرزند دستگيرشده آنها اعدام خواهند شد

بعد از پیگیری بستگان و ریش سفیدان محل, دو برادردستگيرشده بعد از چهار ماه با قيد وصيقه هفتاد میلیونی ازاد ميشوند اما محمد صابر بهدف تحويل عبيدالرحمن به اداره اطلاعات آزاد نميشود

 

محمد صابر در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان در بازداشت بسر ميبرد و در اين مدت يکسال فقط سه بار ملاقات و هشت بار تماس تلفني با خانواده اش داشته است و اکنون بیش از 4 ماه است که از سرنوشت وی خبري در دست نیست و این موضوع آنچنان شديد باعث نگراني و از پاافتادگي پدر و مادر اين نوجوان شده است که پدرش توانائي حتي رفتن به مسجد بغل خانه اش را هم ندارد