دانشگاه آزاد اساتید بازنشسته را جذب می‌کند


خبرگزاری حکومتی مهر : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اولویت دانشگاه آزاد اسلامی در جذب با فارغ التحصیلان دکترای تخصصی است، به ویژه در مراکز استانها جذب افراد با مدرک کارشناسی ارشد را ممنوع کرده‌ایم مگر در برخی از رشته‌های خاص.

 

عبدالله جاسبی در مراسم افتتاح سامانه جامع استخدام اینترنتی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای 27 هزار عضو هیئت علمی است، گفت: با جذب 15هزار عضو هیئت علمی طی سه سال آینده، تا افق 1404 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه به 100 هزار نفر افزایش می یابد.

 

وی با اشاره به جذب اساتید بازنشسته اضافه کرد: یکی از سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی جذب اساتید بازنشسته‌ای است که قدرت کار کردن دارند اما استادی که 30 سال سابقه کار داشته اما در درجه استادیاری باقیمانده است در واحدهای تهران جذب نمی‌ کنیم در هر حال با وجود این از جذب اساتید بازنشسته دانشگاه‌های دولتی استقبال می کنیم.