شمار زندانیان در ایران بیش از سه برابر حد معمول در جهان است

 

سایت حکومتی خبرآنلاین: مسئولان سازمان زندانهای کشور از تراکم فوق العاده زیاد زندانیان در زندانهای کشور خبر می دهند و می گویند تعداد زندانیان، نسبت به سال گذشته، بیش از 35 درصد افزایش یافته. آنها می گویند متوسط جهانی حضور شهروندان در زندان، 123 نفر در هر یکصدهزار نفر است، در حالی که آمار نشان می دهد در برخی استانهای ایران، تعداد زندانیان بیش از سه برابر، حد معمول در جهان است.

امید سلیمی بنی :مسئولان سازمان زندانهای کشور از تراکم فوق العاده زیاد زندانیان در زندانهای کشور خبر می دهند و می گویند تعداد زندانیان، نسبت به سال گذشته، بیش از 35 درصد افزایش یافته. آنها می گویند متوسط جهانی حضور شهروندان در زندان، 123 نفر در هر یکصدهزار نفر است، در حالی که آمار نشان می دهد در برخی استانهای ایران، تعداد زندانیان بیش از سه برابر، حد معمول در جهان است.

به طور مثال، استان خراسان جنوبی که دارای بیشترین تراکم زندانی در کشور است، در مردادماه امسال، به ازای هر صدهزار خراسانی، 410 نفر را در بند دید.

 

آماری که روز به روز بالا می رود

 

یکی از مقامات سازمان زندانها درباره آخرین آمار تعداد زندانیان کشور، می گوید: تا پایان ماه گذشته بیش از 204 هزار نفر در زندانهای کشور محبوس بودند.

بنا به اظهارات محمد علی زنجیره ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آمار کل زندانیان کشور نسبت به سال قبل افزایش 35 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می دهد در نیمه نسخت سال 89، تعداد زندانیان به طور مداوم در حال افزایش بوده است. زندانیان ایران از نزدیک به 182 هزار نفر در فروردین امسال، به 186 هزار و 485 نفر در اردیبهشت و نزدیک به 194 هزار نفر در خرداد افزایش یافته اند. مقامات امور زندانیان کشور می گویند در تیر 89، نزدیک به 200 هزار نفر در زندانهای کشور، از دیدار خانواده محروم بوده اند و این میزان با نزدیک به 4 هزار نفر افزایش در مردادماه امسال به 204 هزار و 365 نفر رسیده است.

این در حالی است که ماه های مختلف در سال گذشته، شاهد کاهش و افزایش دوره ای زندانیان بوده، به طور مثال ماه های خرداد، تیر و مرداد سال گذشته، افراد کمتری نسبت به اردیبهشت ماه، شب را زیر سقف زندان خوابیده بودند.

با این همه به نظر می رسد آمار ورودی به زندانهای کشور نسبت به خروجی افراد از محبس، پیشی گرفته و با توجه به روند موجود، شاید پیش بینی آینده ای با مشکلات فراوان برای زندانیان و زندانبانان، چندان سخت نباشد.