تبعید پی در پی دانشجویان دانشگاه آزاد بعد از پایان محرومیت از تحصیل

 

براساس پنچمین حکم کمیته انضباطی دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد پس از چند ترم محرومیت از تحصیل، بهدانشگاه های مختلف ایران تبعید شدند. دانشجویان تبعیدی عبارت اند از:

 

١- محمد شوراب پس از گذارندن دو ترم محرومیت از تحصیل و پس از تبعید به اهواز و سپس رودهن به واحد بندر انزلی، تبعید شد.

٢- حسین معصومی پس از گذراندن دو ترم محرومیت از تحصیل و پس از تبعید به بیرجند، تاکستان و سپس شهر مجلسی به واحد ساوه تبعید شد.

٣- آرمین شریفی پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به مرودشت و سپس اسلامشهر، به واحد زنجان تبعید شد.

٤- فرزاد اسلامی پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به آزادشهر،اسلام شهر و سپس الیگودرز، به واحد قم

تبعید شد.

٥- حسام نصیری پس از گذراندن یک ترم محرومیت از تحصیل و تبعید به واحد پرند و سپس آمل، به واحد چالوس تبعید شد.

 

به گزارش هرانا، این در حالیست که اگر حکمی قطعی شود دیگر غیر قابل تجدید نظر خواهد بود ولی مسؤولین دانشگاه در روندی غیر قانونی و بر خلاف آیین نامه های مصوب خود دانشگا،  چندین بار دانشجویان را به واحد های مختلف تبعید کردند.