آخراج دسته جمعی ١۵٠کارگر پرنده آبي جهان


خبرگزاری حکومتی ايلنا: دبير اجرايي خانه‌كارگر بوشهر از تصميم كارفرماي شركت پرنده آبي‌جهان براي اخراج 150 كارگر اين شركت در بوشهر خبر‌مي‌دهد.عيسي محمد كمالي درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: شركت پرنده‌آبي‌جهان سه سال پيش و از محل پرداخت تسهيلات زودبازده تاسيس شد تا با جذب نيروهاي بومي در زمينه تصفيه فرآورده هاي نفتي فعاليت كند.


نماينده ويژه كارگري رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر در مجلس بابيان اين‌كه اين كارخانه با وارد كردن فرآورده‌هاي نفتي از سرخس و ماهشهر آنها را براي عرضه به بازار تصفيه مي‌كرد؛ گفت: در اين واحد 150 كارگر متخصص بومي و غير بومي به تصفيه مواد و فراورده هاي نفتي مشغول بودند.


اين فعال كارگري بايادآوري اينكه مدتي قبل دستگاه‌هاي مسوول با مديران اين كارخانه به دليل انجام برخي تخلفات برخورد كردند؛ گفت: از همان زمان مديران و كارفرمايان شركت پرنده آبي جهان با اين استدلال كه ديگر نمي‌توانند فعاليت كنند تمامي كارگران را اخراج كردند.
به گفته كمالي اين اخراج درحالي است كه كارگران پرنده آبي جهان مدعي هستند: كارخانه مي‌تواند همچنان با وارد كردن مواد نفتي از سرخس و ماهشهر به فعاليت خود ادامه دهد.
وي به نقل از كارگران اين كارخانه احتمال داد كه مديران پرنده آبي‌جهان قصد دارند تا با تعطيل كردن كارخانه و اخراج كارگران مسوولان استاني را تحت تاثير قرار دهند.