خواهزاده فرزاد کمانگر به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد

 

آزاد کمانگر دانشجوی دانشگاه یزدان پناه سنندج روز سه شنبه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به قرنطینه زندان سنندج منتقل شد. به گزارش هرانا، آزاد کمانگر خواهرزاده فرزاد کمانگر که در روز شنبه مورخه 13 شهریورماه در جلوی درب دانشکده فنی یزدان پناه  دستگیر شد، روز سه شنبه هفته جاری به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

 

در ادامه این گزارش آمده است: امینی بازپرس شعبه چهار دادگاه عمومی و انقلاب سنندج برای وی قرار صد میلیون تومانی صادر کرده است. خانواده این دانشجوی کرد در طی روزهای گذشته توانسته اند پشت کابین با وی ملاقات نمایند.

شایان ذکر است که آزاد کمانگر خواهرزاده معلم اعدامی کرد فرزاد کمانگر است که به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به اعدام 5 فعال سیاسی در 19 اردیبهشت امسال چند ماهی تحت تعقیب نیروهای امنیتی سنندج بود. بعد از تماس دانشگاه با خانواده وی این دانشجوی کرد جهت برگزاری کمیته انضباتی به دانشکده یزدان پناه مراجعه می کند که به محض ورود به دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت می شود.