گزارشی از وضعيت نوجوانان محكوم به اعدام

 

كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها : جمعي از نوجوانان زير 18 سال محكوم به اعدام در زندان گوهردشت كرج بسر مي برند. بسياري از آنها حكم شان صادر شده و زير حكم بحساب مي آيند. بعضي از اين زندانيان شناسنامه شان باطل شده و هويت حقيقي و حقوقي ندارند.

 

اسامي اين نوجوانان گمنام به شرح زير است:

 

 

1ـسيد محسن ميري ( حكم اعدام وي صادر شده و شناسنامه اش را باطل كرده اند)
2ـ رضا پاداشي (زير حكم است)
3ـ حامد پورحيدر ( زيرحكم است و به بند 2 منتقل شده است)
4ـ حسين رنجبر زاده ( زيرحكم است)
5ـ كاظم خسروي (زير حكم است)
6ـ احسان اژدهاكي ( زيرحكم است)
7ـ عليرضا جوهري ( زيرحكم است)
8ـ دانيال حسن پور (زير حكم است)
9ـ صفر انگوكي (زير حكم است)
10ـ محمد عقيلي (زير حكم است)
11ـ صابر شربتي (زير حكم است)
12ـ محسن طاهر نژاد (زير حكم است)

 

كليه زندانيان فوق هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال داشته اند. و بعضأ تا 3 سال حبس كشيده اند.

عفو بين الملل در گزارشي مربوط به اعدام نوجوانان زير سن قانوني در ايران در تيرماه 86 خبر داد كه از سال1990 بيش از 24نوجوان ايراني اعدام شده و در حال حاضر، دست كم، 71 نوجوان ديگر كه به‌سن قانوني نرسيده اند در انتظار اعدام به‌سر مي برند.

گزارش سازمان عفو بين الملل نوشته بود، نوجوانان بزهكار زير 18سال، معمولاً پس از يك روند قانوني صريح و با تصميم گيريهاي عجولانه به‌دار آويخته مي شوند. اين گزارش مي افزايد، از 24نوجوان اعدام شده در ايران، دست كم، 11نفر آنان به‌هنگام مرگ زير 18سال بوده اند.

واشنگتن پست ، يكي از روزنامه هاي معتبر آمريكا كه خلاصه گزارش سازمان عفو بين الملل را منتشر كرده بود نوشت ، در حاليكه اين گزارش 41 صفحه يي نام و جزئيات هر يك از مجرمين اعدام شده را منتشر كرده است، اما به‌نظر مي رسد تعداد واقعي نوجوانان اعدام شده، در ايران بيش از تعداد اعلام شده باشد. چون بسياري از نوجوانان كه حكم اعدام در مورد آنان اجرا شده است، گزارش نمي شود.