ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

حمله سرکوبگرانه ارتش عراق به اردوگاه اشرف را محکوم می کنیم

ارتش سرکوبگر عراق بامداد روز جمعه ١٩فروردین برابر با ٨ آوریل ٢٠١١ به اردوگاه اشرف در هشتاد کیلیومتری بغداد حمله کرد و ده ها تن از ساکنان این اردوگاه را به قتل رساند و زخمی کرد و شماری را نیز به اسارت گرفت.

بعد از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، این دومین باری است که رژیم عراق در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی به اشرف حمله می کند و وحشیانه به کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق دست می زند. بعد از سقوط صدام حسین، ارتش آمریکا مجاهدین را خلع سلاح کرد و خود حفاظت اردوگاه را به عهده گرفت. آمریکائی ها در راستای منافع امپریالیستی خود در منطقه، حفاظت اردوگاه اشرف را در سال ٢٠٠٩ به رژیم عراق واگذار کردند. از آن زمان، رژیم عراق برای راندن مجاهدین از عراق آن ها را تحت فشار قرار داده و با خشونت و خونریزی در این اردوگاه، حاکمیت خود را بر آن اعمال کرد.

رژیم عراق با حمله وحشیانه به اردوگاه اشرف و کشتار ساکنان غیرمسلح آن، تعهدات خود و قوانین بین المللی دفاع از ساکنان اردوگاه را نقض کرده است.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، کشتار ساکنان بی فاع اشرف را قویا محکوم و خواستار رسیدگی بین المللی به جنایت رژیم و ارتش عراق در این اردوگاه است.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
شنبه٢٠فروردین برابر با ٩آوریل ٢٠١١

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون