ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

مادر بهکیش، مادری از تبار مادران خاوران از میان ما رفت

مادر بهکیش(نیره جلالی مهاجر)، صبح روز یکشنبه ١٣ دی ١٣٩۴ برابر با ٣ ژانویه ٢٠١۶ در منزل اش از میان ما رفت. مادر بهکیش بیشتر عمرش را با حمایت از فرزندانش، به مبارزه با استبداد و سرکوب و در مقابل زندان های دو رژیم شاه و شیخ و در خاوران گذراند. جمهوری اسلامی شش تن از عزیزان مادر بهکیش را در دهه ی ١٣۶٠ به جوخه مرگ سپرد.

مادر بهکش، صبح روز یکشنبه ١٣ دی ١٣٩۴ برابر با ٣ ژانویه ٢٠١۶ در منزل اش از میان ما رفت. مادر بهکیش بیشتر عمرش را با حمایت از فرزندانش، به مبارزه با استبداد و سرکوب و در مقابل زندان های دو  رژیم شاه و شیخ و در خاوران گذراند. جمهوری اسلامی شش تن از عزیزان مادر بهکیش را در دهه ی ١٣۶٠ به جوخه مرگ سپرد.

مادر بهکیش در دیداری که چند سال پیش با مادران عزادار داشته است، می گوید: ... چی بگم، بی رحم ها، محمد رو اسفند سال ۶٠، سیامک رو مهر ماه ۶٠، زهرا رو شهریور ۶۲ ، محسن رو اردیبهشت ۶٤ و محمود و علی رو شهریور ۶٧ کشتند. من بیشتر عمرم رو جلوی در زندان ها، برای گرفتن ملاقات و در گورستان ها گذروندم.
این گفته ی مادر بهکیش، نشان از درد و رنج عمیقی دارد که جانیان جمهوری اسلامی در قلب این مادر مبارز کاشتند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) یاد و خاطره ی مادر بهکیش، این مادر بزرگ و مقاوم را گرامی می دارد و به او  ادای احترام می کند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید
١٣ دی ١٣٩۴ برابر با ٣ ژانویه ٢٠١۶

 

 
   
 
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون