ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

 

خبر کوتاه بود: دلاوری را کشتند

تبهکاران حاکم برای کشتن محسن شکاری، فرزند دلاور و قهرمان مردم ایران، سریع دست به کار شدند. از تاریخ دستگیری تا زمانی که او را کشتند هفتاد روز طول کشید، او را ابتدا شکنجه کردند و برای عبرت دیگران، او را در یک دادگاه ساختگی به مرگ محکوم و در نهان اعدام کردند.
جمهوری کثیف اسلامی ایران به عبث فکر کرده است که با اعدام جوانان دربند می‌تواند قیام را سرکوب و مانع سرنگونی‌اش شود. نظام حاکم بر ایران باید بداند که دیگر جایی در ایران ندارد. مردم در ایران بیدار و آگاه شده‌اند و با اعدام هر یک از فرزندانشان، نفرت و خشم‌شان نیز بیشتر و اراده‌شان برای برچیدن بساط تمامیت جمهوری اسلامی و  درهم شکستن ماشین بورکراتیک نظامی و سرکوب و اعدام آن مصمم‌تر می‌شود.
جمهوری جنایتکار اسلامی ایران می‌داند که این بار با دیماه نود‌ و‌ شش و آبان نود و هشت فرق دارد و جنس مبارزه مردم از نوع انقلاب است و به همین خاطر نیز درجه خشونتی که اعمال می‌کند، به مراتب بیشتر است. خشونت و اعدام دیگر کارساز نیست. با هر یک نفری که اعدام کند، خشم مردم را بیشتر و به مرگ محتوم خود، سرعت بیشتری می‌دهد. کشتن مردم در خیابان و در زندان، نشانه ضعف است و نه قدرت. کشتن مردم بی‌دفاع، نشانه اقتدار نیست. توسل به این گونه اقدامات، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی مردم تا چه حد ناتوان است. به همین خاطر نیز به اعدام متوسل شده است و با سرعت می‌کشد تا مانع پیوستن جمعیت میلیونی به انقلابیون در خیابان‌ها شوند.  
جمهوری آدمکش اسلامی باید بداند که اعدام هریک از عزیزان دربند، برای مردم ایران حکم فراخوان را در داخل و خارج دارد، با تسخیر خیابان‌ها و اعتصاب، با هر ابزاری که داشته باشند و با هر روشی که بتوانند، به سراغ‌تان خواهند آمد و روزگارتان را سیاه می‌کنند. این تنها راه حراست از جان عزیزان‌ دربندمان و برانداختن این نظام کثیف و تبه‌کار است.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، قتل محسن شکاری را قویا محکوم می‌کند و فقدان این قهرمان و دلاور خیزش انقلابی مردم را به خانواده‌اش و مردم ایران، بویژه نسل جوان که در مقابل ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با اقتدار کامل ایستاده است، تسلیت می‌گوید.  

یادش گرامی باد!

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۱۸ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۲

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون