ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

 

هشت مارس، روز جهانی زن مبارک باد!

هشت مارس، ۱۴۰۱، روز جهانی زن، با سال‌های پیش از آن، متفاوت  است. هشت مارس امسال را در شرایطی برگزار می‌کنیم که این روز با جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، درآمیخته است. جنبشی که تحسین جهانیان را برانگیخت و در دل حاکمان ستمگر جمهوری اسلامی هراس ایجاد کرد. مهمترین ویژگی این جنبش انقلابی، که با قتل مهسا امینی آغاز شد، حضور فعال زنان و مردان جوان در مشارکت و سازماندهی آن است. این جنبش، برای تبه‌کاران حاکم بر ایران و جهانیان، پیام روشنی دارد؛ ما مردم، ما دختران و زنان جوان، ما پسران و مردان جوان، دیگر حاضر نیستیم در زیر سیطره مرتجعین و تبه‌کاران حاکم و زن ستیز، زند‌گی کنیم. به‌پا خواسته‌ایم که به حیات سراسر نکبت‌بار و دیکتاتوری جمهوری اسلامی، به آئین و سیاست‌‌‌های تبه کارانه و آپارتاید جنسیتی آن پایان دهیم. حامل این پیام به مرتجعین حاکم و جهانیان، دختران و زنان جوانی هستند که روسری، این نماد آئین بردگی‌شان را از سر برداشتند و در آتش سوزاندند. آن‌ها، آغازگر دوره‌ای شده‌اند، که انسان به‌عنوان مرکز هستی، مرکز توجه، مرکز قدرت و هم­چنین مرکز ارزش و برابری تلقی می­‌شود، دورانی مدرن و انسانی، با شعار " زن زندگی آزادی" .
زنان از آغاز جمهوری اسلامی، با راه‌پیمایی علیه حجاب در  ١٧ اسفند ١٣5۷، ایدئولوژی واپسگرا و سیاست آپارتاید جنسیتی متحجران دینی را به چالش کشیدند. به زنان در ایران، چه در حکومت‌ شاهان، به‌ویژه در دوران شاهان پهلوی و بعد از آن در جمهوری اسلامی، ستم مضاعف شده است. از یک سوی، با تحجر و سنت مردسالارانه، و از طرف دیگر، با ستم طبقاتی مواجه شدند که به آنان نقش غیرمولد در اقتصاد، سیاست  و جامعه دادند؛ نقشی فرودست در کنار سایر ستمدیدگان و استثمارشدگان.
زنان ایران، از قیام مشروطه به بعد، علیه هردوی این ستم‌ها، به مبارزه روی آورده‌اند و در تاریخ مبارزات مردم برای رهایی از وضعیت موجود، نقش آفرینی کرده‌اند. نقش محوری نسل‌های جدید زنان، در مبارزات اخیر توده‌های مردم علیه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، نشان از قدرت آنان دارد، برای نقش آفرینی در تغییرات انقلابی در ایران دارد. هیچ تغییر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و انقلابی، بدون حضور زنان در آن، میسر نخواهد بود. جنبش زن زندگی آزادی، منعکس کننده توانایی آنان برای نقش آفرینی در حرکت‌های اجتماعی، در خیابان و در محل کار و کارخانه، در کنار مردان برابری طلب است.
زنان ایران را جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به عقب برگرداند، نه با کشتن‌شان، نه با گرفتن چشمان‌شان، نه با دستگیری و شکنجه و تجاوز و نه با مسموم کردن‌شان در مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی. جمهوری اسلامی، با حمله شیمیایی-بیولوژیکی به دختران دانش‌آموز، می‌خواهد از آنان برای مبارزات‌شان علیه این رژیم تبه‌کار، انتقام بگیرد و آنان را به‌عنوان یک نیروی موثر اجتماعی، از صحنه درس و تحصیل و مبارزات اجتماعی دور و به سبک و سیاق طالبان، خانه‌نشین کند. جمهوری اسلامی به عبث فکر می‌کند که بتواند چنین کند. این اقدام تبه‌کاران‌اش، که با هدف ایجاد هراس در جامعه انجام می‌گیرد، از همان آغاز با شعارهای دشمن‌شکنانه دختران شجاع دانش‌آموز، که هدف حملات شیمیایی-بیولوژیکی قرار گرفتند و هم‌چنین خانواده‌های آنان، در راس‌شان مادران، به شکست انجامید.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)،  روز جهانی زن را به تمامی زنان و دختران و مردان و پسران انقلابی و برابری طلب که با دو شعار محوری "زن زندگی آزادی" و "نان، کار، آزادی، اداره شورایی"،  پای به میدان مبارزه گذاشته‌اند، تبریک می‌گوید.  
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)، از عموم زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب می‌خواهد، که هشتم مارس (هفدهم اسفند)، در ادامه مبارزات‌شان علیه آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی و هم‌چنین، اقدامات تبه‌کارانه این حکومت ضد مردمی، برای مسموم کردن دختران دانش‌آموز و دانشجویان دختر، خیابان‌ها را تسخیر نمایند.

کانون زندانیان زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
شش مارس ۲۰۲۳ برابر با پانزدهم اسفند ۱۴۰۱

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون