ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

گزارش نوشتاری و تصویری راهپیمائی فعالان کانون در روز جهانی کارگر

فعالان کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) همراه تشکل های کارگری و احزاب کمونیست و چپ در چند شهر و کشور اروپائی روز جهانی کارگر را گرامی داشته و به راهپیمائی پرداختند.

فعالین کانون و شماری از ایرانیان آزادی خواه با فراخوان کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اوروبرو در راه پیمایی روز جهانی کارگر که با هماهنگی حزب چپ سوئد در اوروبرو سازماندهی شده بود، شرکت کردند. فعالین کانون با در دست داشتن پرچم های سرخ و پلاکاردهایی با دو زبان فارسی و سوئدی مسیر راهپیمایی را طی کردند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و مرگ بر جمهوری اسلامی از جمله شعارهایی بودند که به زبان سوئدی بر روی پلاکاردها  نوشته شده بودند. علاوه بر این، ده ها نسخه از بیانیه کانون که به زبان سوئدی ترجمه شده بود، در میان شهروندان سوئدی که در راهپیمایی حضور داشتند توزیع شد. 

اعضای و فعالان کانون در استکهلم در راه پیمائی و میتینگ دو حزب کمونیست سوئد(حزب مارکسیست لنینیست انقلابی سوئد) و حزب چپ سوئد  فعالانه شرکت کردند و ضمن همگامی با شعارهای جهانی و محلی روز اول ماه مه نظیر"نابود باد امپریالیسم آمریکا"، زنده باد "رزم کارگران علیه سرمایه داری"، " زنده باد سوسیالیسم" و شعارهائی در حمایت از مبازات مردم فلسطین و علیه اسرائیل و سرود انترناسیولیست، صدها نسخه از اطلاعیه های کانون را به دو زبان سوئدی و فارسی در میان راه پیمایان سوئدی و ایرانی توزیع کردند.

شهر برانشوایگ آلمان، سومین شهری بود که فعالان کانون در راه پیمائی روز جهانی کارگر، که از سوی اتحادیه های کارگری آلمان سازمان داده شده بود، با حمل پلاکارد بزرگی که به آلمان روی آن نوشته شده بود" کارگران زندانی و همه ی زندانیان سیاسی در ایران را آزاد کنید" شرکت کردند. در این راه پیمائی، شعارهائی به نفع طبقه کارگر و علیه سرمایه داده شد و جمعیت در چندین نوبت سرود انترناسیونالیست را سرداد.

فعالان کانون در چند شهر دیگر اروپائی و هم چنین در سیدنی در راه پیمائی روز جهانی کارگر شرکت کردند، که عکس و گزارش آن ها متعاقبا منشتر خواهد شد.

عکس راه پیمائی در شهر اوروبرو سوئد

 

 

عکس راه پیمائی استکهلم

عکس راه پیمائی برانشوایگ

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون